DEPOZYT

 Wulkanizacja ALGUM Piotr Pezacki ul. Szubinska 8a, 89-240 Kcynia

 

 REGULAMIN PRZECHOWALNI OPON I KÓL

 

§ 1

      1.      Skladajacy przekazuje, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie przedmioty zgodnie ze specyfikacja jak na dokumencie depozytowym.

 

2.      Przechowawca nie przyjmuje na przechowanie srub, kolpaków oraz innych drobnych przedmiotów.

 

3.      Przyjecie na przechowanie zostanie potwierdzone sporzadzonym przez strony dokumentem depozytowym, zawierajacym opis skladanych rzeczy.

 

4.      Przechowawca zobowiazuje sie zachowac w stanie nie pogorszonym powierzone mu rzeczy, a skladajacy zobowiazuje sie do zaplaty ustalonego wynagrodzenia.

 

§ 2

      1.      Umowa przechowania zawarta zostaje na okres szesciu miesiecy od dnia przyjecia na przechowanie.

 

2.      Ze wzgledu na nieprzewidywalne warunki atmosferyczne (np. wydluzony okres zimowy) czas przechowania powierzonych opon (kól) powyzej okresu na który zostala zawarta to trzy miesiace i do tego czasu nie bedzie naliczana dodatkowa oplata.

 

3.      W przypadku opóznienia skladajacego w odbiorze opon powyzej trzech miesiecy, zobowiazany on bedzie do zaplaty za kolejny sezon liczony od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu odbioru, w kwocie obowiazujacej wg cennika z dnia od kiedy rozpoczyna sie kolejny sezon (automatyczne przedluzenie umowy na kolejne 6 miesiecy )

 

4.      Skladajacy udziela niniejszym pelnomocnictwa Przechowawcy do usuniecia rzeczy z miejsca przechowania z chwila uplywu 18 miesiecy od terminu przyjecia do przechowania.

 

§ 3

      1.    Przechowawca nie moze, bez zgody Skladajacego uzywac przedmiotu przechowania oraz nie moze oddac rzeczy na przechowanie innej osobie.

 

§ 4

      1.    Skladajacy zobowiazuje sie do zaplaty Przechowawcy wynagrodzenia w wysokosci zgodnej z aktualnym cennikiem, za laczny okres przechowania. Wynagrodzenie z przechowania uiszczane jest przez Skladajacego z dolu.

 

§ 5

      1.      Skladajacy ma prawo w kazdym czasie odebrac przedmiot przechowania, zobowiazany jest jednak, do zaplaty wynagrodzenia za caly okres na jaki zostala zawarta niniejsza umowa.

 

 

2.      Podstawa wydania skladowanych opon, z wylaczeniem calych kól (opona + felga) jest wczesniejsze powiadomienie Przechowawcy w formie telefonicznej, osobiscie lub mailowej.

 

3.      Termin w którym Przechowawca ma obowiazek wydac skladowane opony to trzy pelne doby robocze od czasu zgloszenia checi odebrania przedmiotu.

 

4.      W przypadku zagubienia dokumentu depozytowego wydanie nastapi na podstawie dowodu rejestracyjnego, którego dane beda pokrywaly sie z informacja dobrowolnie orzeczona w chwili zlozenia depozytu przez Skladajacego.

 

5.      Skladajacy zwalnia Przechowawce z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem oryginalu pokwitowania depozytowego.

 

§ 6

      1.    W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje sie zwrotu pieniedzy, lecz wymiane przedmiotu przechowywania na odpowiadajacy parametrom przedmiotu powierzonego Przechowawcy.

 

§ 7

      1.      W przypadku pozostawienia kól w depozycie Skladajacy zgadza sie na kazdorazowe przygotowanie kól do montazu na samochodzie, czyli wywazenia kól, oraz umycia felg. Czynnosci te sa wykonywane odplatnie, a rozliczenie nastepuje w momencie odbioru skladowanych kól przez Skladajacego.

 

2.      Skladajacy ma obowiazek poinformowac Skladajacego w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych prac wykraczajacych poza punkt 1 w celu przygotowania kól do montazu.

 

§ 7

      1.    Zmiany niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagaja zachowania formy pisemnej.

 

§ 8

      1.    W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 9

      1.      Wszelkie spory mogace wynikac w zwiazku ze stosowaniem niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wlasciwe dla siedziby Przechowawcy sady powszechne.

 

 

Wulkanizacja ALGUM Piotr Pezacki ul. Szubinska 8a, 89-240 Kcynia

 

Newsletter
Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera!
Wyślemy Ci powiadomienia o atrakcyjnych promocjach i nowościach.